Bialystok (Pologne)

Sala Koncertowa

19:00

Orchestra Filharmonia Podlaska - Mykola Diadiura, direction

Beethoven, Concerto pour piano et orchestre No. 1 en ut majeur, Op. 15

Orchestra Filharmonia Podlaska
Mykola Diadiura, direction

Détails du lieu

Sala Koncertowa